Analiza de risc la securitatea fizica

Analiza de risc la securitatea fizica

pentru unitățile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Analiza  de  risc  la  securitatea  fizica - activitatea desfasurata pentru a identifica amenintarile si vulnerabilitatile care  pot  pune  in  pericol  viata,  integritatea  corporala  sau libertatea  persoanei  ori  care  pot  aduce  prejudicii  valorilor detinute de unitati, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.


Pentru a putea face o prima evaluare, va rugam sa completati acest formular:Untitled Document